fb_img
+389 2 3078 801 ONLINESHOP@CITYBOX.MK НАЈАВА/РЕГИСТРАЦИЈА

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАМЕНАЗамена на производ или големина се прави преку креирање нова нарачка. Задолжително додавате коментар ЗАМЕНА во НАЧИН НА ИСПОРАКА при плаќање. Откако ќе направите нарачка за замена, пратете го производот по курирска служба која што вие ќе си ја повикате. Адресата до каде што треба да се врати производот ја пишува на фактурата. Во пратката која што ја враќате задолжително ставете ја оригиналната фактура. Откако производот ќе биде вратен во нашата продавница се праќа новиот, заменски производ. Доколку е потребна замена на големина која била соодветно испорачана од страна на Сити Бокс, трошокот за враќање и преземање нова големина го презема самиот купувач. Сити Бокс ја презема обврската за подмирување на трошокот за достава само доколку испорача несоодветен производ во однос на големина или модел.

Доколку враќате производ потребно е да ни пратите број на трансакциска сметка на onlineshop@citybox.mk за враќање на средствата.

Доколку цената на новиот артикал е повисока, клиентот ќе ја доплати разликата, а доколку е пониска, разликата ќе биде вратена на неговата трансакциска сметка.

Замената се извршува од стана на Сити Бокс само доколку се утврди дека вратениот производ не бил употребуван, сочуван е неговиот изглед, употребни својства и фабрички етикети.